Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Historia

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini im. mjr Henryka Sucharskiego jest placówką oświatową - wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie:

  • rozwijania zainteresowań, uzdolnień,
  • kształtowania umiejętności spędzania czasu wolnego
  • przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
  • organizacji imprez , takich jak: festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw,
  • wypoczynek i rekreację dla dzieci i młodzieży.

Już od ponad 60 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym, rozwijającym zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży w zakresie: muzyki, tańca, plastyki, teatru, fotografii , sportu, rekreacji , turystyki i edukacji regionalnej.

W długoletniej historii zmieniały się nie tylko formy pracy PMDK-u ale również zakres jego działania.

Placówka powstała w roku 1952 jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży po przekształceniu Domu Harcerza. W roku 1972 z okazji dwudziestolecia istnienia otrzymała imię mjr H. Sucharskiego. 1 września 1974 r. D K D i M przemianowano na Młodzieżowy Dom Kultury im. mjr H. Sucharskiego. Zmianie ulegał również status placówki (organy prowadzące i nadzorujące).

Był więc MDK placówką miejską, powiatową, gminną, kuratoryjną i ponownie od 1 stycznia 1999 r. - Powiatu Chrzanowskiego.
Od września 2007r. została zmieniona nazwa placówki na Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. majora Henryka Sucharskiego w Trzebini.

Od 1989 r. prowadzimy ścisłą współpracę ze szkołami, przedszkolami i samorządowymi placówkami kulturalno oświatowymi z terenu miasta i gminy Trzebinia i ościennych miast i gmin: Chrzanów, Jaworzno, Libiąż, Babice, a od 1998 r. również z terenu gminy Alwernia. W ciągu tego długiego okresu nasza placówka zdobyła uznanie i mocną pozycję w swoim środowisku i powiecie, stając się ważnym ośrodkiem edukacyjnym.

 

Złożyła się na to praca wielu wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim kolejnych dyrektorów:
P. Stanisława Śmieszkiewicza
P. Janiny Mierzwy
P. Danuty Kaczówki
P. Józefa Augustynowicza
P. Elżbiety Lesiakowej
P. Heleny Staszkiewicz
P. Jadwigi Olszowskiej - Urban
P. Mirosława Piotrowska

 

Obecny Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini
- P. Małgorzata Wrześniewska

zamknij