Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Regulaminy konkursów

pdf
382754

Regulamin VII Powiatowego Przegladu Zespołów Artystycznych Kwiecień 2020.pdf

pdf
307084

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych Przegląd Zespołów Artystycznych 2020.pdf

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

MŁODZIEŻY SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

 

PATRONAT:  STAROSTA CHRZANOWSKI                                                              

 

TRZEBINIA 2020

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

                     

 

Organizator:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

 

Współorganizatorzy:

-          Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

-          Libiąskie Centrum Kultury w Libiążu

-          Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w  Babicach

-          Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

 

Tematyka konkursu:

¨       Dowolna

 

Wytyczne regulaminowe:

 1. Konkurs skierowany jest do:

-          uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

-          uczniów szkół podstawowych klas  VII -VIII

 1. Konkurs recytatorski jest prowadzony w jednej kategorii warsztatowej-

recytatorów.

 1. Przy doborze repertuaru należy kierować się następującymi kryteriami:

-          wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu,

-          dobór dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora,

 1. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie 2 utworów –

poetyckiego i fragmentu prozy.

 1. Łączny czas prezentacji 2 utworów nie może przekroczyć 4 minut.
 2. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność

wypowiedzi, poprawność dykcji oraz prawidłową interpretację.

 

Ocena:

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: dobór repertuaru, kultura słowa,

interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny. Punktacja w skali 1-5. Maksymalna ocena może wynosić 20 punktów. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów w skład, którego wejdą specjaliści z dziedziny kultury słowa

oraz nauczyciele j. polskiego.

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Limity dla poszczególnych kategorii wiekowych:

- uczniowie klas IV-VI  (max 3 uczniów)

- uczniowie klas VII-VIII  (max 3 uczniów)

 

 

 

TERMINARZ ETAPÓW KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

 

 1. Etap szkolny organizują Dyrekcje szkół podstawowych .

Protokół z eliminacji szkolnych oraz po 3 egzemplarze kart ocen dla każdego

recytatora według podanych limitów mają być dostarczone do następujących instytucji organizatorów eliminacji miejsko - gminnych do dnia 02.03.2020r. (poniedziałek)

                                           

 • Miasto i Gmina Libiąż do Libiąskiego Centrum Kultury
 • Miasto i Gmina Chrzanów do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 • Miasto i Gmina Trzebinia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 

       w Trzebini

 • Miasto i Gmina Alwernia do Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
 • Gmina Babice do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach

 

 1. Etap miejsko-gminny, gminny zostanie przeprowadzony w terminach:
 • 09.03.2020r. godz. 9.00 miasto i gmina Chrzanów - Miejski Ośrodek Kultury,

       Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

 

 • 13.03.2020r. godz. 9.00 gmina Babice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

         w Babicach ( świetlica „Radar”)

 

 • 11.03.2020r. godz. 9.00 miasto i gmina Libiąż - Libiąskie Centrum Kultury

 

 • 12.03.2020r. godz. 9.00 miasto i gmina Alwernia - Samorządowy Ośrodek Kultury   w Alwerni

 

 • 10.03.2020r. godz. 9.00 miasto i gmina Trzebinia –Powiatowy Młodzieżowy                       

                                        Dom  Kultury  w Trzebini

 

 

 1. Jury etapów miejsko-gminnych typuje do etapu powiatowego najlepszych recytatorów.

Limity dla poszczególnych miast i gmin do etapu powiatowego:

Chrzanów – 10 recytatorów, Trzebinia – 8 recytatorów, Libiąż – 8 recytatorów,

Alwernia – 6 recytatorów, Babice – 6 recytatorów.

 

Etap powiatowy odbędzie się w dniu 30.03.2020r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini  ul. Kościuszki 72.

pdf
43214

Załącznik do regulaminu Festiwalu Kultury Dziecięcej - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pdf
124668

REGULAMIN XXVIII FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ  MAJ 2019r.

POD PATRONATEM STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

REGULAMIN
POWIATOWEGO  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO
MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Konkurs organizowany jest pod Patronatem Starosty Chrzanowskiego

 Organizator:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Współorganizatorzy:
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
- Libiąskie Centrum Kultury w Libiążu
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach
- Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

Tematyka konkursu:
• Dowolna

Wytyczne regulaminowe:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie:
- szkół podstawowych klas IV-VI
- gimnazjów
2. Konkurs recytatorski jest prowadzony w jednej kategorii warsztatowej-
recytatorów.
3. Przy doborze repertuaru należy kierować się następującymi kryteriami:
- wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu,
- dobór dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora,
4. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie 2 utworów –
poetyckiego i fragmentu prozy.
5. Łączny czas prezentacji 2 utworów nie może przekroczyć 5 minut.
6. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność
wypowiedzi, poprawność dykcji, prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i element ruchu.

Ocena:
W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: dobór repertuaru, kultura słowa,
interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny. Punktacja w skali 1-5. Maksymalna ocena może wynosić 20 punktów. Oceny dokona Jury powołane przez organizatorów w skład, którego wejdą specjaliści z dziedziny kultury słowa oraz nauczyciele j. polskiego.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

TERMINARZ ETAPÓW KONKURSU RECYTATORSKIEGO

1. Etap szkolny organizują Dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjów.
Protokół z eliminacji szkolnych oraz po 3 egzemplarze kart ocen dla każdego
recytatora (max 4 osoby ze szkoły), mają być dostarczone do następujących
instytucji organizatorów eliminacji miejsko - gminnych do dnia 9.03.2015r.

* Miasto i Gmina Libiąż do Libiąskiego Centrum Kultury
*Miasto i Gmina Chrzanów do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
*Miasto i Gmina Trzebinia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzebini
*Miasto i Gmina Alwernia do Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
* Gmina Babice do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach

2. Etap miejsko-gminny, gminny zostanie przeprowadzony w terminach:
• 17.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Chrzanów - Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

• 16.03.2015r. godz. 9.00 gmina Babice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Świetlica „ Radar” w Babicach, ul. Zakopiańska 23

• 18.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Libiąż - Libiąskie Centrum Kultury

• 19.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Alwernia - Samorządowy Ośrodek Kultury
w Alwerni

• 20.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Trzebinia –Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury w Trzebini

3. Protokół z eliminacji miejsko-gminnych oraz karty oceny (3 egzemplarze dla
każdego recytatora) organizatorzy eliminacji miejsko-gminnych i gminnych wysyłają
do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini do dnia 25.03.2015r.
Jury etapów miejsko-gminnych typuje do etapu powiatowego najlepszych recytatorów.
Limity dla poszczególnych miast i gmin do etapu powiatowego:
Chrzanów – 10 recytatorów, Trzebinia – 8 recytatorów, Libiąż – 8 recytatorów,
Alwernia – 6 recytatorów, Babice – 6 recytatorów.

Etap powiatowy odbędzie się w dniu 31.03.2015r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 70.

 XXIII FESTIWAL KULTURY DZIECIĘCEJ

FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

ORGANIZATORZY PRZEGLĄDU

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

CELE PRZEGLĄDU

1. Dokonanie przeglądu i oceny dorobku przedszkolnych zespołów muzycznych,
teatralnych i tanecznych.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczych uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym
3. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy artystycznej z dziećmi.
4. Integracja i wzajemne poznanie się środowisk przedszkolnych z terenu Powiatu
Chrzanowskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W Festiwalu Kultury Dziecięcej biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym.
Festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w przedszkolach oraz placówkach pozaszkolnych wszystkich typów (PMDK, samorządowe placówki kulturalne, świetlice środowiskowe i inne, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym) z terenu Chrzanowa, Trzebini, Libiąża, Babic i Alwerni.

* KATEGORIE WARSZTATOWE:

• Przegląd Form Muzycznych:
soliści i duety prezentują 1 piosenkę( maksymalnie 6 osób z danego przedszkola),
zespoły wokalne powyżej 3 osób dopuszczalny jest akompaniament instrumentów Orffa, zespoły instrumentalne złożone z instrumentów np.dzwonki, flety, instrumenty Orffa, zespoły wokalno-instrumentalne

• Przegląd Form Teatralnych: teatr bajki i baśni , teatr lalkowy, teatr poezji i inne formy teatralne
np. musical, pantomima. Prezentacja max. do 20 minut.

• Przegląd Form Tanecznych: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec ludowy,
widowisko taneczne.
Prezentacja obejmuje 1-2 utworów o łącznym czasie 10 min.

Zgłoszenia zespołów na karcie zgłoszenia ( po 1 szt. dla każdego zespołu) wg załączonego wzoru karty do regulaminu należy dostarczyć do dnia 15.04.2015r. do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzebini, na adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 72 lub na adres e-mail: mdktrzebinia@o2.pl

TERMINARZ FESTIWALU

1. Przegląd Zespołów Muzycznych - 5,6.05.2015r. – godz. 9.00
2. Przegląd Zespołów Teatralnych - 12,13.05.2015r. – godz. 9.00
3. Przegląd Zespołów Tanecznych - 15.05.2015r. – godz. 9.00
4. Podsumowanie Festiwalu - 26.05.2015r. – godz. 10.00

Harmonogramy występów poszczególnych zespołów będą dostępne na naszej stronie www.pmdk-trzebinia.pl oraz rozesłane na adres e-mailowy przedszkoli do dnia 27 kwietnia 2015r.

  UWAGA!!! MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ ZESPOŁÓW : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W CHRZANOWIE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu i miejsca przesłuchań w przypadku dużej ilości zgłoszeń. O zmianie uczestnicy zostaną poinformowani.
OCENA ZESPOŁÓW

Oceny zespołów dokona Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą specjaliści w zakresie muzyki, tańca i teatru.
W trakcie poszczególnych przeglądów organizatorzy przewidują konsultacje warsztatowe dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zespoły.

W poszczególnych kategoriach warsztatowych będą przyznawane; wyróżnienia I„S”, I, II, III stopnia oraz wyróżnienia.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
NAGRODY

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w festiwalu.
Najlepszym zespołom ( zdobywcom wyróżnienia I„S”, I, II i III stopnia i zwykłego wyróżnienia )wręczone
zostaną okolicznościowe statuetki.
USTALENIA KOŃCOWE

ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE PRZEGLĄDU ODPOWIADAJĄ
OPIEKUNOWIE ZESPOŁÓW.

Wszelkich informacji udziela Pani Agnieszka Niemiec-Kłaput 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 72, tel (0-32) 612 10 52, e-mail: mdktrzebinia@o2.pl


KARTA ZGŁOSZENIA
XXIII FESTIWAL KULTURY DZIECIĘCEJ

1. Kategoria warsztatowa ( wg kategorii przedstawionych w regulaminie)
……………………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa zespołu lub solista (imię i nazwisko), ...........................................................................................

3. Kategoria wiekowa ……………
4. Repertuar ......................................................................................................................

5. Nazwa przedszkola, placówki ......................................................................

6. Adres .............................................................................................................................................................

7. Telefon, adres e-mail .....................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko nauczyciela-instruktora .......................................................................................................

9. Liczba uczestników w zespole .............. czas trwania występu .......................

10. Potrzeby techniczne (nagłośnienie, mikrofony, światło, przerwa techniczna (czas na zmianę kostiumów, dekoracji, itp. ………..........................................

Podpis reprezentanta instytucji zgłaszającej ....................................

*prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń – drukowane litery,

 

 II Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

PRZEGLĄD ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

ORGANIZATORZY PRZEGLĄDU

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

CELE PRZEGLĄDU

Celem przeglądu jest : Ocena dorobku uczniowskich zespołów muzycznych, teatralnych i tanecznych z terenu powiatu chrzanowskiego.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczych uzdolnień dzieci i młodzieży. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Integracja środowisk szkolnych z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zespoły artystyczne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach wychowania pozaszkolnego oraz innych instytucji ( samorządowe placówki kulturalne, świetlice środowiskowe i itp.) z Chrzanowa, Trzebini, Libiąża, Babic i Alwerni.
W Przeglądzie Zespołów Artystycznym nie biorą udziału szkoły muzyczne.

• KATEGORIE WIEKOWE:
* Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
* Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
*Uczniowie szkół gimnazjalnych
*Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W przypadku zespołów, których w skład wchodzą dzieci i młodzież w różnym wieku za odpowiadającą regulaminowi
kategorię wiekową przyjmuje się wiek większości uczestników . Ostateczna decyzja o kategorii wiekowej należy do jury przeglądu.

• KATEGORIE WARSZTATOWE
* Przegląd Form Muzycznych:
soliści i duety (prezentują 1 utwór muzyczny), maksymalnie 6 osób z danej szkoły (po 3 osoby z danej kategorii wiekowej tj. klasy I-III – 3 osoby; klasy IV-VI – 3 osoby)
zespoły wokalne ( min. 5 os. ), chóry, zespoły wokalno- instrumentalne, zespoły wokalno –ruchowe, zespoły instrumentalne ( prezentacja obejmuje 1 utwór o łącznym czasie 3-4 min.)
*Przegląd Form Teatralnych: teatr żywego planu , teatr lalkowy, inne formy teatralne
(np. teatr poezji kabaret, musical, pantomima). Prezentacja max. do 20 minut.
*Przegląd Form Tanecznych: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec ludowy
Prezentacja obejmuje 1-2 utworów o łącznym czasie 10 min.
W Przeglądzie Form Tanecznych biorą udział wyłącznie zespoły taneczne.

Zgłoszenia zespołów na karcie zgłoszenia ( po 1 szt. dla każdego zespołu) wg załączonego wzoru karty do regulaminu należy dostarczyć do dnia 24.03.2015r. do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzebini, na adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 72 na adres e-mail: mdktrzebinia@o2.pl

TERMINARZ FESTIWALU

1. Przegląd Zespołów Muzycznych - 8,9.04.2015r. – godz. 9.00
2. Przegląd Zespołów Teatralnych - 13,14.04.2015r. – godz. 9.00
3. Przegląd Zespołów Tanecznych - 21.04.2015r. – godz. 9.00
4. Podsumowanie Festiwalu - 28.04.2015r. – godz. 10.00

Harmonogramy występów poszczególnych zespołów będą rozesłane na adres e-mailowy szkoły do dnia 31 marca 2015 roku

 UWAGA!!! MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ ZESPOŁÓW : DOM KULTURY „SOKÓŁ” W TRZEBINI UL. KOŚCIUSZKI 74

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu i miejsca przesłuchań w przypadku dużej ilości zgłoszeń. O zmianie uczestnicy zostaną poinformowani.


OCENA ZESPOŁÓW

Oceny zespołów dokona Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą specjaliści w zakresie muzyki, tańca i teatru.
W trakcie poszczególnych przeglądów organizatorzy przewidują konsultacje warsztatowe dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zespoły.

W poszczególnych kategoriach warsztatowych będą przyznawane; wyróżnienia I„S”, I, II, III stopnia oraz wyróżnienia.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.


NAGRODY

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w festiwalu.
Najlepszym zespołom ( zdobywcom wyróżnienia I„S”, I, II i III stopnia i zwykłego wyróżnienia )wręczone
zostaną okolicznościowe statuetki.
USTALENIA KOŃCOWE

W ramach Przeglądu Form Teatralnych przeprowadzone zostaną eliminacje do Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”w Nowym Sączu , którego regulamin dostępny jest na stronie www.mcksokol.pl

ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW W TRAKCIE PRZEGLĄDU ODPOWIADAJĄ
OPIEKUNOWIE ZESPOŁÓW.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini Małgorzata Wrześniewska Tel. (0-32) 612 10 52, e-mail: mdktrzebinia@o2.pl

UWAGA!!!
W trakcie trwania Przeglądu będzie prowadzona punktacja udziału szkół i zdobywania miejsc w poszczególnych formach warsztatowych. Szkoła , która uzyska największą liczbę punktów otrzyma Puchar Starosty Chrzanowskiego.

KARTA ZGŁOSZENIA
II POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

1. Kategoria warsztatowa ( wg kategorii przedstawionych w regulaminie)
……………………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa zespołu lub solista (imię i nazwisko), ...........................................................................................

3. Kategoria wiekowa ……………
4. Repertuar ........................................................................................................................

5. Nazwa szkoły ................................................................................................................................................

6. Adres .............................................................................................................................................................

7. Telefon, adres e-mail .....................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko nauczyciela-instruktora .......................................................................................................

9. Liczba uczestników w zespole .............. czas trwania występu .......................

10. Potrzeby techniczne (nagłośnienie, mikrofony, światło, przerwa techniczna (czas na zmianę kostiumów, dekoracji, itp. ………..............................................................

Podpis reprezentanta instytucji zgłaszającej ....................................

*prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń – drukowane litery,

 

WYNIKI XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOŻE NARODZENIE TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom nastąpi w dniu 18.12.2014r. o godz. 11.00 w PMDK w Trzebini, ul. Kościuszki 70

Kategoria wiekowa: PRZEDSZKOLA - NAGRODA

1. Amelia Kmiotek 5 lat Szkoła Podstawowa w Psarach- Oddział Przedszkolny naucz. Teresa Gągolska
2. Aleksandra Wasilewska 4 lata Szkoła Podstawowa w Psarach- Oddział Przedszkolny naucz. Agata Strzelichowska, Małgorzata Klechowska
3. Zofia Stolarska 4 lata Szkoła Podstawowa w Psarach- Oddział Przedszkolny naucz. Agata Strzelichowska, Małgorzata Klechowska
4. Jan Kowalik 4 lata Szkoła Podstawowa w Psarach- Oddział Przedszkolny naucz. Agata Strzelichowska, Małgorzata Klechowska
5. Julia Ulman 4 lata Szkoła Podstawowa w Psarach- Oddział Przedszkolny naucz. Agata Strzelichowska, Małgorzata Klechowska
6. Wiktoria Dulowska 5 lat Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie naucz. Alicja Szlachcic
7. Sara Kamieniorz 5 lat Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie naucz. Alicja Szlachcic
8. Szymon Kwaśniewski 6 lat Zespół Szkół w Płazie – Oddział Przedszkolny naucz. Joanna Gacia
9. Wioletta Szulewa 5 lat Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Trzebini naucz. Marzena Zaczyk
10. Maja Trębacz 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Trzebini, naucz. Monika Drygała,
Mirosława Cupiał
11.Joanna Dziedzina 4 lata Samorządowe Przedszkole Nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie,
naucz. Barbara Gąsiorowska
12. Pola Rabicka 4 lata Samorządowe Przedszkole Nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie,
naucz. Barbara Gąsiorowska
13. Lukrecja Płoszczyca 5 lat Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Trzebini, naucz. Marta Rusnak, Małgorzata Sołdyk
14. Amelia Kłeczek 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Trzebini, naucz. Marta Rusnak, Małgorzata Sołdyk
15. Żaneta Markowicz 5 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
16. Emilia Studentowicz 6 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
17. Tomasz Choroba 6 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
18. Jagoda Haręza 6 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
19. Barbara Pałucha 5 lat Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie, naucz. Agata Curuło,
Monika Faron-Janas
20. Lena Bogusz 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie, naucz. Agata Curuło,
Monika Faron-Janas
21. Hubert Bełciak 6 lat Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nowym Targu
22. Franciszek Indeka 6 lat Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nowym Targu
23. Bogusława Sięka 6 lat Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nowym Targu
24. Wojciech Fryźlewicz 5 lat Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nowym Targu
25. Paweł Długopolski 6 lat Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nowym Targu
26. Amelia Kłeczek 6 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, naucz. Agnieszka-Niemiec-Kłaput
27. Jowita Kubies 6 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, naucz. Agnieszka-Niemiec-Kłaput
28. Gabriela Janiga 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
29. Adrianna Szczur 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach naucz. Sylwia Kolber
30. Maria Żbik 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
31. Emilia Wójcik 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
32.Natalia Czyżowska 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
33. Zuzanna Matusik 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
34. Malwina Leśniak 6 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
35. Paulina Zielińska 6 lat Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, naucz. Sylwia Kolber
36. Franciszek Klag 5 lat Przedszkole „Wesoły Korowód” w Nowym Targu, naucz. Maria Wnęk
37. Wiktor Wątor 6 lat Przedszkole „Wesoły Korowód” w Nowym Targu, naucz. Maria Wnęk
38. Zuzanna Kudela 6 lat Przedszkole „Wesoły Korowód” w Nowym Targu, naucz. Maria Wnęk
39. Krystian Gomułka 6 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Danuta Słyś-Tohl
40. Wiktoria Jerzak 6 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Danuta Słyś-Tohl
41. Zuzanna Matyniak 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Libiążu, naucz. Jolanta Baca, Katarzyna Mocny
42. Martyna Pierzynka 6 lat Przedszkole Samorządowe „Fantazja” w Kwaczale, naucz. Katarzyna Klimczak
43. Lena Komaniecka 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Trzebini, naucz. Anna Kaleta,
Jolanta Pękala
44. Karolina Zborowska 6 lat Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Mętkowie, naucz. Joanna Środa
45. Ewelina Wierzbic 6 lat Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Mętkowie , naucz. Joanna Środa
46. Martyna Koźmin 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie naucz. Renata Ciołek
47. Milena Moskała 5 lat Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie, naucz. Monika Smółka
48. Wiktoria Gibek 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie, naucz. Renata Jarosz
49. Filip Jaworski 4 lata Przedszkole w Zabierzowie, naucz. Ewa Kędzierska
50. Milena Kowaliczek 5 lat Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku
„Gromadka Kubusia Puchatka”, naucz. Eliza Pędziołek-Krysta, Barbara Musiał
51.Malwina Blaszke 5 lat Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, Magdalena Bzducha, Aneta Stanuch


Kategoria wiekowa: 7- 9 lat ( I-III klasy) NAGRODA


1. Magdalena Zych 8 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
2. Maja Kryza 8 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
3. Katarzyna Kamyk 9 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
4. Dawid Pająk 9 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
5. Maria Długopolska 9 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
6. Alicja Głąb 9 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
7. Natalia Dadał 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, naucz. Agnieszka Niemiec- Kłaput
8. Maja Surma 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
9. Karolina Chowaniec 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice naucz. Małgorzata Wrześniewska
10. Zuzanna Bońkowska 9 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
11. Maria Kasprzyk 9 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
12. Stefania Sokołowska 7 lat Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu, naucz. Iwona Kryniger
13. Oliwia Gozdek 8 lat Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini, naucz. Agata Dąbek
14. Róża Pacia 8 lat Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bydlinie, naucz. Aleksandra Onat
15. Eliza Grzybowska 8 lat Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDISON w Chrzanowie, naucz. Stanisław Apriasz
16. Kinga Wolska 8 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Danuta Słyś- Tohl
17. Oskar Stec 9 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
18. Maria Zawadowicz 7 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Danuta Słyś- Tohl
19. Karol Alibożek 8 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Wojciech Haberek
20. Zofia Krupnik 7 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. Sylwia Kolber
21. Aleksandra Piórko 8 lat Szkoła Podstawowa w Myślachowicach, naucz. Lidia Majerska
22. Jakub Smółka 8 lat Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini, naucz. Violetta Zakrzewska
23. Oliwia Saternus 9 lat Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Osieku, naucz. Anna Kacorzyk
24. Daria Kusak 9 lat Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Osieku, naucz. Anna Kacorzyk
25. Justyna Szczepańska 9 lat Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżówce, naucz. Beata Jagoda- Jedynak


Kategoria wiekowa: 7- 9 lat – KWALIFIKACJA DO WYSTAWY:


1. Szymon Strychalski 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice,
naucz. Małgorzata Wrześniewska
2. Marcin Chowaniec 9 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice naucz. Małgorzata Wrześniewska
3. Szymon Głowacz 7 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
4. Emilia Rucka 7 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
5. Natalia Uziel 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
6. Martyna Śledzińska 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
7. Kamila Palka 8 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
8. Alicja Spiechowicz 8 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
9. Julia Królikowska 7 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
10. Martyna Belniak 9 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
11. Emilia Hutny 8 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
12. Patrycja Tarsa 9 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Danuta Słyś- Tohl
13. Malwina Paliwoda 9 lat Zespół Szkół w Żarkach, naucz. Anna Rybak
14.Alicja Zembaty 9 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, naucz. Agnieszka Mucha


Kategoria wiekowa: 10-12 lat - NAGRODA


1. Oliwia Kwaśniak 10 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
2. Zuzanna Cisowska 11 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
3. Izabela Oduncu 11 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
4. Emilia Augustyn 11 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
5. Jakub Knapik 12 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
6. Julia Drabik 11 lat Szkoła Podstawowa w Myślachowicach, naucz. Lidia Majerska
7. Karolina Mazur 12 lat Zespół Szkół Nr 3- SP Nr 3 w Chrzanowie, naucz. Renata Siemiątkowska- Wilczyńska
8. Roksana Moskała 12 lat Zespół Szkół Nr 3- SP Nr 3 w Chrzanowie, naucz. Renata Siemiątkowska- Wilczyńska
9. Amelia Prześlak 11 lat Szkoła Podstawowa KSW w Libiążu, naucz. Jolanta Sochacka
10. Amelia Bieniek 12 lat Szkoła Sportowa Nr 91 w Krakowie, naucz. Bogdan Haniebnik
11. Kacper Plewa 12 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
12. Justyna Pędzimąż 11 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
13. Patrycja Pacha 12 lat Szkoła podstawowa w Bolesławiu, naucz. Aneta Piekoszewska- Ptasińska
14. Łucja Kubik 12 lat Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini, naucz. Agata Dąbek
15. Kacper Staroń 11 lat Szkoła Podstawowa w Dulowej, naucz. Renata Antoszczyk
16. Agnieszka Obrok 11 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska
17. Oliwia Surma 10 lat Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini-SP Luszowice, naucz. Małgorzata Wrześniewska


Kategoria wiekowa: 10-12 lat – KWALIFIKACJA DO WYSTAWY


1. Wiktoria Jaśko 10 lat Zespół Szkół- SP Nr 8 w Trzebini
2. Ewa Czajka 11 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
3. Jędrzej Kluś 10 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
4. Ola Mosz 11 lat Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, naucz. Maria Mrożek
5. Weronika Deć 11 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
6. Olga Jarosz 11 lat Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini, naucz. Agata Dąbek
7. Aleksandra Kurdziel 11 lat Szkoła Podstawowa w Dulowej, naucz. Renata Antoszczyk
8. Katarzyna Zając 11 lat Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Targu
9. Korneliusz Olbrzymek 10 lat Świetlica Szkolna przy ZSP Nr 1 w Osieku, naucz. Ewa Jekiełek
10.Alicja Morąg 10 lat Szkoła Sportowa Nr 91 w Krakowie, naucz. Bogdan Haniebnik
11. Natalia Babiś 12 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Danuta Słyś- Tohl
Kategoria wiekowa: szkoły gimnazjalne - NAGRODA
1. Katarzyna Pilarczyk 15 lat Zespół Szkół- Gimnazjum Nr 3 w Trzebini, naucz. Beata Ubik
2. Olimpia Jarska 13 lat Zespół Szkół- Publiczne Gimnazjum w Babicach, naucz. s. Łucja Kramarz
3. Klaudia Janeczek 15 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
4. Magdalena Tatko 14 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
5. Diana Tokarz 14 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
6. Monika Świerzowska 15 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
7. Kamila Wrześniewska 13 lat Gimnazjum Nr 2 w Trzebini, naucz. Marta Pliszka
8. Monika Kapral 13 lat Gimnazjum Sportowe Nr 47 w Krakowie, naucz. Bogdan Haniebnik
9. Weronika Ziomek 13 lat Publiczne Gimnazjum w Krzeszowicach, naucz. Anna Wentrys- Kurdziel
10. Julia Pstrucha 15 lat Zespół Szkół Nr 2- PG Nr 2 w Chrzanowie, naucz. Arleta Lemańska


Kategoria wiekowa: szkoły gimnazjalne – KWALIFIKACJA DO WYSTAWY


1. Weronika Soczek 14 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
2. Maciej Jamro 13 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
3. Oliwia Jamróz 13 lat Zespół Szkół Nr 3- PG Nr 3 w Chrzanowie, naucz. Renata Siemiątkowska- Wilczyńska
4. Mikołaj Jarosz 15 lat Zespół Szkół Nr 1- PG Nr 4 w Chrzanowie, naucz. Beata Perek
5. Alicja Malczyk 15 lat Zespół Szkół- Gimnazjum Nr 3 w Trzebini, naucz. Beata Ubik
6. Wiktoria Mydlarz 14 lat Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, naucz. Anetta Sanak
7. Daria Twardowska 15 lat Zespół Szkół w Graboszycach, naucz. Anna Skawińska
8. Paulina Giermek 14 lat Zespół Szkół Nr 2- PG Nr 2 w Chrzanowie, naucz. Arleta Lemańska
9. Roksana Głowacka 14 lat Zespół Szkół Nr 2- PG Nr 2 w Chrzanowie, naucz. Arleta Lemańska
10. Zuzanna Olas 12 lat Publiczne Gimnazjum w Krzeszowicach, naucz. Anna Wentrys- Kurdziel


Kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne - NAGRODA


1. Julia Matejko 16 lat Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, naucz. Władysława Kapcińska
2. Dominika Wojtasiewicz 16 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński
3. Maciej Sikora 16 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński


Kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne – KWALIFIKACJA DO WYSTAWY


1. Irena Wiktor 17 lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, naucz. A. Pasternak-Fraś
2. Małgorzata Żegleń 17 lat Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, naucz. Grzegorz Karpiński

 Kategoria wiekowa: Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - NAGRODA


1. Łukasz Sieprawski 13 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie, naucz. Stanisław Apriasz
2. Anna Klima 14 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie, naucz. Stanisław Apriasz
3. Rafał Wika 14 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie, naucz. Stanisław Apriasz
4. Kuba Chwała 14 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie, naucz. Stanisław Apriasz
5. Mateusz Zieliński 13 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie, naucz. Stanisław Apriasz
6. Władysław Nawara 19 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu- internat, naucz. Małgorzata Dziubek
7. Beniamin Hanusiak 18 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, naucz. Magdalena Zastawnik
8. Jacek Bieryt 13 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu
9. Piotr Strama 11 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu
10. Oskar Kita 18 lat Publiczne Gimnazjum DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM przy SOS-W Nr 1 w Nowym Targu, naucz. Barbara Krauzowicz
11. Paweł Kulman 18 lat Publiczne Gimnazjum DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM przy SOS-W Nr 1 w Nowym Targu, naucz. Józefa Lipkowska
12. Zuzanna Smyczek 13 lat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce- Zdroju, naucz. Marta Pochopień

 

Małgorzata Wrześniewska
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

 

REGULAMIN


XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BOŻE NARODZENIE TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ”


1. ORGANIZATOR: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini


2. CELE KONKURSU: Wspieranie rozwoju twórczości dzieci i młodzieży, utrwalanie ponadczasowych
tradycji poprzez znak graficzny, rozwój zainteresowań kulturą ludową wśród dzieci i młodzieży.


3. TEMATYKA: Boże Narodzenie- tradycje i współczesność

4. UCZESTNICY: Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych:

• 4 – 6 lat
• 7 – 9 lat
• 10-12 lat
• 13 – 15 lat
• 16 – 20 lat

5. WARUNKI UDZIAŁU: Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną pracę .
Technika wykonania prac dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, decoupage,
techniki mieszane)
Format prac max.A3 PROSIMY NIE ROLOWAĆ PRAC !!!

Nie będą oceniane: prace zbiorowe oraz prace przestrzenne

OPIS PRAC: każda praca powinna być opisana czytelnie,
drukowanym pismem wg wzoru
• autor:
• wiek:
• szkoła,placówka
• miejscowość, adres, telefon,
• imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela

KOMISJA OCENIAJĄCA:
W skład komisji wchodzić będą: twórcy nieprofesjonalni, artyści plastycy prowadzący
zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 28.11.2014r.

Prace prosimy nadsyłać na adres: POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI
ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia
tel. (32) 612 10 52, fax (32) 611 50 54 z dopiskiem „ Prace na konkurs plastyczny”


WYSTAWA POKONKURSOWA:
Podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 18.12.2014r. o godz. 11.00
w siedzibie PMDK. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami książkowymi oraz dyplomami.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni.

UWAGI KOŃCOWE: PRACE NADESŁANE NA KONKURS STANOWIĄ WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA
I NIE BĘDĄ ZWRACANE.
Nagrody nie odebrane do końca stycznia 2015r. przechodzą na własność placówki lub zostaną wysłane na koszt szkoły,placówki.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

jpg
1809104

Po raz trzynasty mamy przyjemność zaprosić młodzież ze szkół powiatu chrzanowskiego do udziału w konkursie „Powiatowy Maraton Rysunkowy”.
Tegoroczny maraton odbędzie się 26 września 2014 r. w godz. 9.00 – 14.00
w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini.

Mamy nadzieję, że nie zabraknie również uczniów z Waszej Szkoły.

Regulamin uczestnictwa:
1. Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini przy współorganizacji Rady Rodziców przy PMDK w Trzebini
2. Termin: 26 września 2014 r. (piątek) godz. 9.00
3. Miejsce: PMDK w Trzebini, ul. Kościuszki 70
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
5. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną ilość uczniów.
6. Grupy przyjmowane są wyłącznie z opiekunami, a indywidualni uczestnicy za zgodą rodziców (pisemną).
7. Wpisowe do udziału w konkursie wynosi 5 zł.
8. Zgłoszenia i wpłaty do udziału w konkursie przyjmuje sekretariat PMDK w Trzebini do dnia 19 września 2014 r. – tel. 032/612-10-52
9. Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą materiały plastyczne ( kartki z bloku, ołówki itp.)

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
- uczniowie IV – VI klasy szkoły podstawowej
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy prac uczestników maratonu
nastąpi w październiku br.

Z a p r a s z a m y

zamknij