Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

2018-09-07

 Terminy spotkań organizacyjnych

 1. Nauka gry na gitarze: 10.09.2018, godz 16:00

 2. Nauka gry na pianinie: 13.09.2018, godz. 16:00

  nauczyciel prowadzący: Rafał Kossakowski

 3. Zespół Tańca Ludowego: 12.09.2018, godz. 16:30

  nauczyciel prowadzący: Teresa Majewska

 4. Koło „Kreatywne Dzieciaki”: 13.09.2018, godz. 16:00

  nauczyciel prowadzący: Agnieszka Niemiec-Kłaput

 5. Koło Fotograficzne: 13.09.2018, godz. 17:00

  nauczyciel prowadzący: Waldemar Karol Mroziewski

 6. Studio Piosenki: 18.09.2018, godz. 16:00

  nauczyciel prowadzący: Małgorzata Liszka

 7. Koło plastyczne i Grafiki komputerowej: 14.09.2018, godz. 17:00

  nauczyciel prowadzący: Jacek Celadyn

 8. Koło Tańca Nowoczesnego: 17.09.2018, godz. 18:00

  nauczyciel prowadzący: Jacek Palka

 9. Koło Strzelectwa Sportowego spotkanie organizacyjne w LOK w Chrzanowie, 19.09.2018, godz.16:00. Nauczyciel prowadzący: Jacek Palka

zamknij