Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „DLA MOJEJ MAMY”

2021-04-01

II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „DLA MOJEJ MAMY”

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DLA MOJEJ MAMY”

Organizator:                                                                                                                                         Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

1.Tematem tegorocznej edycji konkursu jest utrwalenie wizerunku mamy w postaci portretu widziany oczami dziecka z dedykacją.                                                                                      


2. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli (5 i 6-latki), uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Chrzanowskiego.


3. Celem konkursu jest:

- rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

- pogłębianie umiejętności warsztatowych w zakresie tworzenia portretu, postaci ludzkiej

- prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży


4. Technika wykonania – rysunek namalowany farbami, kredkami ołówkowymi lub akwarelowymi, pastelami, witraż, grafika komputerowa i inne techniki płaskie.                

FORMAT PRACY PLASTYCZNEJ A-3


5. Każdy uczestnik przesyła jedną pracę z dołączoną metryczką (załącznik 1 do regulaminu) oraz klauzulę informacyjną (załącznik 2 do regulaminu).


6. Oceniać będziemy pomysłowość oraz staranność wykonania pracy.


7. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.


8. Komisja konkursowa przyzna nagrody w 5 kategoriach:

  • I kategoria przedszkola ( 5 i 6-latki)
  • II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
  • III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
  • IV kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII
  • V kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych

9. PRACE LAUREATÓW ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA STRONIE PMDK i STRONIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO.


Termin nadsyłania prac plastycznych do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini upływa 10 maja 2021r.

10. Wyniki konkursu w dniu 26 maja 2021r. na stronie internetowej www.pmdk-trzebinia.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

zamknij