Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Archiwum: marzec 2015

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
2015-03-20

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie:
- szkół podstawowych klas IV-VI
- gimnazjów

 Konkurs recytatorski jest prowadzony w jednej kategorii warsztatowej- recytatorów.
 Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie 2 utworów – poetyckiego i fragmentu prozy.
 Łączny czas prezentacji 2 utworów nie może przekroczyć 5 minut.
 W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność
wypowiedzi, poprawność dykcji, prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i element ruchu.

Zgłoszenia do poszczególnych instytucji należy przesłać do dnia do dnia 9.03.2015r.

 Etap miejsko-gminny, gminny zostanie przeprowadzony w terminach:
• 17.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Chrzanów - Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie

• 16.03.2015r. godz. 9.00 gmina Babice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Świetlica „ Radar” w Babicach, ul. Zakopiańska 23

• 18.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Libiąż - Libiąskie Centrum Kultury

• 19.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Alwernia - Samorządowy Ośrodek Kultury
w Alwerni

• 20.03.2015r. godz. 9.00 miasto i gmina Trzebinia –Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury w Trzebini

Etap powiatowy odbędzie się w dniu 31.03.2015r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 70.

Informacja o Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych
2015-03-31

Przegląd Form Muzycznych odbędzie się w dniu 8,9 kwietnia.Przegląd Zespołów Teatralnych odbędzie się 14 kwietnia 2015r. Jednocześnie informujemy, że ze względu na trwające egzaminy szkół gimnazjalnych Przegląd Zespołów Tanecznych odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015r.

Tegoroczny przegląd odbędzie się w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini, ul. Kościuszki 74

Harmonogramy przeglądu dostępne sa w zakładce KONKURSY oraz na fb placówki

zamknij