Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Archiwum: październik 2014

REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOŻE NARODZENIE TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ” '2014
2014-10-26

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników zajęć pozaszkolnych itp.       ( 4-20 lat) do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Boże Narodzenie- tradycja i współczesność".

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie indywidualnej pracy plastycznej dowolną techniką plastyczną, w formacie max. A3 i dostarczenie jej do PMDK w Trzebini do dnia 28.11.2014r. Prace powinny być opisane na odwrocie- imię i nazwisko autora, wiek, placówka- adres i telefon, nauczyciel.

Podsumowanie oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie sie w dniu 18.12.2014r.        w PMDK w Trzebini ul. Kościuszki 70. Laureaci zostaną nagrodzeni książkami oraz dyplomami. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni. 

Wszystkie informacje na temat konkursu- regulamin, wyniki oraz zdjęcia z podsumowania konkursu będą dostępne na fb placówki.

ZAPRASZAMY

POWIATOWY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH O TYTUŁ „GIMNAZJALNY MISTRZ ORTOGRAFII”
2014-10-28

TERMIN TURNIEJU:
25 LISTOPAD 2014r. GODZINA 10.00
godz. 10.00- 10.15 – przyjmowanie uczestników, losowanie miejsc
godz. 10.20 – 11.05 - DYKTANDO
godz. 11.10 – 11.30 – poczęstunek dla uczestników
godz. 12.30 – 13.00 – podsumowanie, wręczenie nagród

MIEJSCE:
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI
IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO 32-540 TRZEBINIA UL. KOŚCIUSZKI 70

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju ortograficznym mogą wziąć udział reprezentanci Gimnazjów Powiatu Chrzanowskiego
Każde Gimnazjum może wytypować od 2 do 3 uczestników
Zgłoszenia pisemne szkoły przesyłają do dnia 14.11.2014r. na karcie zgłoszeń wg załączonego wzoru na adres:
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 72 lub na adres e-mail: mdktrzebinia@o2.pl
Uczestnicy piszą dyktando oceniane przez jury powołane przez organizatorów
przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów odbędzie się dogrywka.

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe
Zdobywca tytułu „ Gimnazjalny Mistrz Ortografii” otrzyma Puchar Dyrektora PMDK w Trzebini.

Uwaga! Zapraszamy do wspólnej zabawy również nauczycieli (opiekunów uczestników), którzy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę ortograficzną w czasie trwania turnieju pisząc i samodzielnie sprawdzając dyktando.

II Otwarty Powiatowy Turniej Tańca Street Dance „MIKOŁAJ 2014”
2014-10-28

Zapraszamy do udziału w turnieju młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, uczestników zajęć w placówkach kulturalnych i oświatowych w kategorii soliści, duety, mini formacje (3-7osób)
Impreza odbędzie się 6 grudnia 2014r. w sali choreograficznej PMDK, ul. Kościuszki 72 w Trzebini.

Celem imprezy jest popularyzacja sztuki tanecznej, konfrontacja dokonań artystycznych młodych tancerzy, integracja w tańcu, wymiana doświadczeń, wyłonienie najlepszych tancerzy turnieju

1. Kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych
II kategoria – uczniowie gimnazjów
III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IV kategoria OPEN (od 19 lat wzwyż)

2. Kategorie taneczne:
-Street Dance
-Break Dance

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia w/g załączonego wzoru                    w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2014. Każdy email otrzyma potwierdzenie. Brak potwierdzenia oznacza nieotrzymanie wiadomości oraz uiszczenie akredytacji– 5zł od uczestnika, płatnej w dniu imprezy.

turando@gazeta.pl
jackdance@interia.pl

zamknij