Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Strona główna

Osiągnięcia Koła strzeleckiego "Snajper" PMDK/LOK Chrzanów

 

W dniach 15-17.06. br. na obiektach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyły się  Ogólnopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym.
Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn żeńskich i 11 drużyn męskich reprezentujące organizacje wojewódzkie.

Zawody składały się z trzech konkurencji.

1. Bieg bojowy na 8 km z punktami kontrolnymi (pierwsza pomoc, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, OP-1, rzut granatem do celu, rozpoznanie, wymiana koła w samochodzie).

2. Strzelanie z karabinku kbks na 50 m

3. Bieg drużynowy na 1000 m

Wyniki w konkurencjach, jakie uzyskały nasze drużyny:

Strzelanie - dziewczęta 1miejsce, chłopcy 1 miejsce

Marszobieg- dziewczęta 4 miejsce, chłopcy 1 miejsce

Bieg drużynowy na 1000 m dziewczęta 2 miejsce, chłopcy 2 miejsce

W klasyfikacji drużynowo dziewczęta zajęły II miejsce a chłopców I miejsce.

W generalnej punktacji zespół zajął I miejsce, co dało jej przepustkę do reprezentowania małopolski w Mistrzostwach Sportowo Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej w Bolesławcu

Skład zespołu

Katarzyna Caban , Zuzann Palka, Anna Staszczak, Karolina Szydłowska, Wiktoria Góralczyk
Bartosz Kurek, Jakub Jarosz , Kamil Tajs, Mikołaj Woszczyna , Dawid Dziadzio.

*  *  *

VI PLENER PLASTYCZNY "ZAMEK RABSZTYN - Z DUCHEM CZASÓW"

 

Zamek, jak malowany

Przeszło 50 małych i dużych artystów wzięło udział w VI Plenerze Plastycznym "Zamek Rabsztyn z duchem czasów", jaki w sobotę 16 czerwca odbywał się pod zamkiem w Rabsztynie, w którym udział wzięli wychowankowie kół plastycznych PMDK w Trzebini.

Rano pod bramą zamku uczestników pleneru powitał Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”, który krótko omówił cele pleneru. Następnie oprowadził uczestników pleneru wraz z opiekunami po zamku Rabsztyn przekazując sporo ciekawostek o jego historii. Następnie wszyscy otrzymali materiały plastyczne, pamiątkowe przypinane znaczki i zestawy materiałów promocyjnych miasta i gminy Olkusz oraz Stowarzyszenia. Potem przyszedł czas na wybór miejsca na rysowanie, bądź malowanie zamku i przy pięknej, słonecznej pogodzie uczestnicy pleneru zabrali się do pracy. Po obiedzie w restauracji „Podzamcze”, część artystów kontynuowała działania twórcze, a część zwłaszcza najmłodszych, którzy wcześniej skończyli rysować, skusił pobliski plac zabaw. W plenerze wzięli udział podopieczni sekcji plastycznych oraz dorośli artyści, w tym studenci uniwersytetów trzeciego wieku z sześciu ośrodków kultury w Olkuszu, Bukownie, Bolesławiu, Kluczach, Trzebini i Zawierciu. - Mamy nadzieję, że udział w plenerze był ciekawym doświadczeniem dla jego uczestników, którzy mieli okazję poznać zamek Rabsztyn i siebie nawzajem. Zależało nam, żeby plener poza celami artystycznymi zintegrował środowisko twórców z okolicznych ośrodków. Jestem przekonany, że prace powstałe podczas pleneru pokazywane na kolejnych wystawach będą służyły promowaniu zamku Rabsztyn, którym zajmujemy się od 18 lat. – uważa Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Prace powstałe podczas pleneru będzie można oglądać w październiku na wystawie w olkuskim Domu Kultury. Są szanse, że później wystawa, której będzie towarzyszył katalog, zostanie zaprezentowana także w innych ośrodkach kultury. Plener został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Nadleśnictwa Olkusz oraz prywatnych sponsorów, m.in. restauracji Podzamcze i sklepu Leviatan.

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” powstało w 2000 roku w Olkuszu. Postawiło sobie za cel ratowanie ruin zamku przed dalszym zniszczeniem, a także popularyzację tego cennego zabytku. Stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem odbywających się od 2003 roku turniejów rycerskich. Wydaje foldery i książki poświęcone historii zamku Rabsztyn, organizuje cieszące się sporą popularnością konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, zloty turystyczne oraz plenery. Przed dwoma laty Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, jako jedyne z ziemi olkuskiej, znalazło się w gronie laureatów XIII edycji konkursu „Kryształy Soli”, w którym otrzymało wyróżnienie w kategorii „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.

 

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu

XVIII POWIATOWY MARATON RYSUNKOWY

15 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini gościliśmy, jak co roku, talenty rysunkowe
z Powiatu Chrzanowskiego i okolic. W tegorocznym konkursie na najlepszy rysunek z modela wzięło udział 96 uczestników. Rysowaliśmy na kartkach o przeróżnych formatach z wykorzystaniem rozmaitych technik rysunkowych: czarno - białych i kolorowych.
Ogłoszenie wyników i podsumowanie, połączone z otwarciem wystawy odbędzie się we wrześniu, na które zapraszamy już teraz.

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna PMDK Trzebinia
2018-06-01

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Kościuszki 70, 32-540 Trzebinia tel. 32 612 10 52

2) Szkoła wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Młodzieżowego Powiatowego Domu Kultury w Trzebini na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz PMDK,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmiotom świadczącym na rzecz PMDK usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na PMDK przez przepisy prawa,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

zaproszenie
2018-05-15

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza laureatów XXVI Festiwalu Kultury Dziecięcej na podsumowanie konkusu-29.05.2018r. godz. 10.00- Dom Kultury "Sokół" w Trzebini ul. Kościuszki 74

Informacja dla przedszkoli
2018-04-25

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini przypomina przedszkolom biorącym udział w Festiwalu Kultury Dziecięcej'maj 2018r., że tegoroczne przesłuchania będą się odbywać w Trzebini- Dom Kultury "Sokół" ul. Kściuszki 74

PODSUMOWANIE V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH' 2018r.
2018-04-09

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini już dzisiaj zaprasza laureatów V Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych na podsumowanie przeglądu-10.05.2018r. godz. 10.30 w sali kinowej MOKSiR w Chrzanowie. Wyniki z przglądu będą umieszczane w folderze KONKURSY-REGULAMINY, zdjęcia na FB placówki.

 

Życzenia świąteczne
2018-03-31

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.                                                              Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzą Dyrektor, pracownicy i wychowankowie  Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

Informacja dla uczestników Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych- kwiecień '2018r.
2018-03-31

KOMUNIKAT:

Uczestnicy V Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych zobowiązani są do dostarczenia organizatorom przeglądu (PMDK Trzebinia) wypełnionych oświadczeń w dniu przesłuchań zespołów artystycznych .Wzór oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla uczestników biorących udział   w V Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych do pobrania w załączniku regulaminy konkursów.

PRZYPOMNIENIE
2018-03-31

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini przypomina,  

że w dniu  12 kwietnia 2018r. upływa termin zgłaszania uczestników

do  XXVI Festiwalu Kultury Dziecięcej

NAGRODY, NAGRODY- chwalimy się
2018-03-31

3 nagrody zdobyły dzieci koła "Kreatywne Dzieciaki" w Gminnym Konkursie "Najpiękniejsza Palma Wielkanocna"- 21.03.2018r. 

I miejsce - Maja Nowak

I miejsce- Natalia Mędrzyk

II miejsce- Liliana Kumala

Gratulacje dziewczyny

2018-02-02

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach:

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018- OFERTA PROGRAMOWA
2017-07-03

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w roku szkolnym 2017/2018:
MUZYKA
· nauka gry na pianinie, instrumentachklawiszowych, gitarze
· Zespół Instrumentalny „Konsonans”
· koło instrumentalne, zespół instrumentalno-wokalny
· Zespół wokalny, Studio piosenki – warsztaty wokalne

TANIEC
· Zespół wokalno-taneczny · zespół tańca nowoczesnego

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego , Rytmika


PLASTYKA
· Koło malarstwa, rzeźby i rysunku
· decoupage i rękodzieło artystyczne


FOTOGRAFIA I FILM
· Zajęcia w zakresie fotografii i filmu

TEATR  - Teatrzyk „Kurtynka”

STRZELECTWO Koło strzelectwa sportowego - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

 KREATYWNE DZIECIAKI - zintegrowane zajęcia artystyczne dla dzieci

2017-05-24

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza laureatów XXV Festiwalu Kultury Dziecięcej na podsumowanie przeglądu.

30.05.2017r. godz. 10.00 -sala kinowa MOKSiR w Chrzanowie

XXV Festiwal Kultury Dziecięcej 2017r.
2017-05-14

Trwa XXV Festiwal Kultury Dziecięcej 2017r.

Zapraszamy na FB placówki, gdzie można oglądać zdjęcia z poszczególnych przeglądów. W folderze KONKURSY będą WYNIKI!

Gratulujemy

Zaproszenie na podsumowanie IV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego
2017-04-29
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza na podsumowanie IV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini,
ul. Kościuszki 74.
W programie:
- koncert laureatów
-wręczenie dyplomów i pamiątkowych statuetek

- wręczenie Pucharu Starosty Chrzanowskiego

Harmonogramy Festiwal Dziecięcy 'MAJ 2017r.
2017-04-28

W folderze KONKURSY znajdują się do pobrania harmonogramy przesłuchań konkursowych Festiwalu Kultury Dziecięcej 2017r. Zapraszamy do zapoznania się z terminami i godzinami przesłuchań.

Życzenia Świąteczne
2017-04-13
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzy Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
oraz wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini
WYNIKI z Przeglądu Zespołów Artystycznych 2017r.
2017-04-13

Wyniki z Przeglądu Form Muzycznych i Teatralnych znajdują się w folderze KONKURSY-regulaminy i wyniki

Harmonogramy-Przegląd Zespołów Artystycznych'kwiecień 2017r.
2017-03-29

Zapraszamy zespoły artystyczne, solistów biorących udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych do zapoznania się z harmonogramem występów. Informacja znajduje się w folderze KONKURSY-regulaminy i wyniki

Zapraszamy

IV POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH O PUCHAR STAROSTY CHRZANOWSKIEGO Kwiieciień 2017r.
2017-02-27

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI zaprasza do udziału w IV POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH O PUCHAR STAROSTY CHRZANOWSKIEGO  Kwiecień 2017r.

KATEGORIE WIEKOWE:
 Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
 Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
 Uczniowie szkół gimnazjalnych
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

TERMINARZ FESTIWALU
1. Przegląd Zespołów Muzycznych - 6.04.2017r. – godz. 9.00 – Dom Kultury „Sokół” (zespoły)
2. Przegląd Zespołów Muzycznych - 7.04.2017r. – godz. 9.00 – PMDK (soliści)
3. Przegląd Zespołów Teatralnych - 11.04.2017r. – godz. 9.00 - Dom Kultury „Sokół”
4. Przegląd Zespołów Tanecznych - 27.04.2017r. – godz. 9.00 - Dom Kultury „Sokół”
5. Podsumowanie Festiwalu - 10.05.2017r. – godz. 10.00 - Dom Kultury „Sokół”

Zgłoszenia zespołów na karcie zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 22.03.2017r

szczegóły w regulaminie-folder KONKURSY

2017-02-27

 POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TRZEBINI zaprasza przedszkola z terenu powiatu chrzanowskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu-Festiwalu Kultury Dziecięcej'maj 2017r.

TERMINARZ FESTIWALU

 1. Przegląd Zespołów Muzycznych       - 9,11.05.2017r.   – godz. 9.00

2. Przegląd Zespołów Teatralnych      - 16,17.05.2017r.   – godz. 9.00

3. Przegląd Zespołów Tanecznych       - 22.05.2017r.  – godz. 9.00

4. Podsumowanie Festiwalu                   - 30.05.2017r. – godz. 10.00

Zgłoszenia zespołów na karcie zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 14.04.2017r

Regulamin dostępny w zakladce KONKURSY

zapraszamy

zamknij