Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

Strona główna

Karty zapisów do kół zainteresowań oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w zakładce: Koła i zespoły

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza na podsumowanie konkursu plastycznego na wykonanie ex librisu okolicznościowego zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2018r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej PMDK w Trzebini, ul. Kościuszki 70.

 

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna PMDK Trzebinia
2018-06-01

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ul. Kościuszki 70, 32-540 Trzebinia tel. 32 612 10 52

2) Szkoła wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Młodzieżowego Powiatowego Domu Kultury w Trzebini na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz PMDK,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmiotom świadczącym na rzecz PMDK usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na PMDK przez przepisy prawa,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

2018-11-05

Powiatowy Młodzie,żowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza dzieci i młodzież szkół województwa małopolskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Boże Narodzenie-tradycja i współczesność"' 2018r.

Szczegóły w regulaminie dostępnym na naszej stronie.

Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.
2018-11-05

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”, którego organizatorem jest PMDK w Trzebini. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie.

zaproszenie
2018-05-15

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza laureatów XXVI Festiwalu Kultury Dziecięcej na podsumowanie konkusu-29.05.2018r. godz. 10.00- Dom Kultury "Sokół" w Trzebini ul. Kościuszki 74

Informacja dla przedszkoli
2018-04-25

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini przypomina przedszkolom biorącym udział w Festiwalu Kultury Dziecięcej'maj 2018r., że tegoroczne przesłuchania będą się odbywać w Trzebini- Dom Kultury "Sokół" ul. Kściuszki 74

PODSUMOWANIE V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH' 2018r.
2018-04-09

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini już dzisiaj zaprasza laureatów V Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych na podsumowanie przeglądu-10.05.2018r. godz. 10.30 w sali kinowej MOKSiR w Chrzanowie. Wyniki z przglądu będą umieszczane w folderze KONKURSY-REGULAMINY, zdjęcia na FB placówki.

 

Życzenia świąteczne
2018-03-31

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.                                                              Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzą Dyrektor, pracownicy i wychowankowie  Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

Informacja dla uczestników Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych- kwiecień '2018r.
2018-03-31

KOMUNIKAT:

Uczestnicy V Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych zobowiązani są do dostarczenia organizatorom przeglądu (PMDK Trzebinia) wypełnionych oświadczeń w dniu przesłuchań zespołów artystycznych .Wzór oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla uczestników biorących udział   w V Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych do pobrania w załączniku regulaminy konkursów.

PRZYPOMNIENIE
2018-03-31

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini przypomina,  

że w dniu  12 kwietnia 2018r. upływa termin zgłaszania uczestników

do  XXVI Festiwalu Kultury Dziecięcej

NAGRODY, NAGRODY- chwalimy się
2018-03-31

3 nagrody zdobyły dzieci koła "Kreatywne Dzieciaki" w Gminnym Konkursie "Najpiękniejsza Palma Wielkanocna"- 21.03.2018r. 

I miejsce - Maja Nowak

I miejsce- Natalia Mędrzyk

II miejsce- Liliana Kumala

Gratulacje dziewczyny

2018-02-02

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach:

2017-05-24

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza laureatów XXV Festiwalu Kultury Dziecięcej na podsumowanie przeglądu.

30.05.2017r. godz. 10.00 -sala kinowa MOKSiR w Chrzanowie

XXV Festiwal Kultury Dziecięcej 2017r.
2017-05-14

Trwa XXV Festiwal Kultury Dziecięcej 2017r.

Zapraszamy na FB placówki, gdzie można oglądać zdjęcia z poszczególnych przeglądów. W folderze KONKURSY będą WYNIKI!

Gratulujemy

Zaproszenie na podsumowanie IV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego
2017-04-29
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zaprasza na podsumowanie IV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini,
ul. Kościuszki 74.
W programie:
- koncert laureatów
-wręczenie dyplomów i pamiątkowych statuetek

- wręczenie Pucharu Starosty Chrzanowskiego

zamknij